Το λογιστικό φοροτεχνικό Γραφείο μας στεγάζεται στο Κάστρο Ηλείας παρέχοντας υψηλού επιπέδου και εξειδικευμένες λογιστικές φοροτεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες προς φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις.

Οι αλλαγές στην φορολογική και εργατική νομοθεσία στην εποχή μας είναι συνεχής γι’ αυτό μέσο της στενής συνεργασίας με τους πελάτες μας παρέχουμε τις απαραίτητες λογιστικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες για μείωση φόρων και επιβίωση στην ανταγωνιστική αγορά.

Νικόλαος Ιωαν. Κατσιγιάννης

Λογιστής - Φοροτεχνικός

Α' Τάξης Αρ. Αδείας 101415

Κάστρο Ηλείας